Papier één kleur gedraaide handvaten

Draagtas 26+12*35 STUNTPRIJS (verschillende kleuren)

 11,20 54,25

Papier één kleur gedraaide handvaten

Draagtas 18+8*22 STUNTPRIJS (verschillende kleuren)

 7,20 41,85

Papier één kleur gedraaide handvaten

Draagtas 32+12*41 STUNTPRIJS (verschillende kleuren).

 14,40 55,80

Papier één kleur gedraaide handvaten

Draagtas kraft

 9,60 54,60

Papier één kleur gedraaide handvaten

Draagtas Kraft Naturel

 6,40 46,50