Retourneren

Hoe kunt u een afgeleverd artikel retourneren ?

Het is, in voorkomende gevallen, mogelijk een artikel te retourneren binnen 14 dagen na factuurdatum. U kunt dit aangeven via ons emailadres info@bruvo.nl
Graag de onderstaande gegevens vermelden bij uw email :

Factuurnummer
Bedrijfsnaam
Plaats
Telefoonnummer
Bank- Giro rekening
Reden

Op deze manier weten wij wat er terug gaat komen, van wie en wat de reden is.
Zo kunnen wij de retourgoederen en eventuele crediteringen snel en goed afhandelen.

Let op!

U dient hetgeen u retourneert voldoende te frankeren. Ongefrankeerde / Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen wij niet accepteren.