Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Alle genoemde prijzen op deze site zijn in euro’s, excl. B.T.W., af Assen. Alle verkopen en leveringen zijn overeenkomstig onze algemene verkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 1616 (deze verkoopvoorwaarden worden u op verzoek gratis beschikbaar gesteld).

Ingeschreven bij de K.v.K. te Meppel: nr. 01158456
BTW nr.: NL 820991144B01
Bankrelatie: ING Bank te Assen
Rekening nummer: 66 90 69 493
Giro nummer: 5977239

Prijzen kunnen verhoogd worden met aflevering- en behandelkosten. De behandelkosten zijn afhankelijk van de betalingswijze (contant, vooraf of rembours). De afleveringskosten zijn afhankelijk van het gewicht/lengte van de producten. Bij de prijs zijn ze niet meegerekend. U krijgt hierover apart bericht. Uitzonderingen vormen vitrines. Deze worden per pallet aangeleverd. De kosten van transport worden vooraf met u afgesproken. Vitrines worden afgeleverd tot aan de deur op de begane grond.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden

De website van BRUVO is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien op de BRUVO-website sprake is van enige uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is dus niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de BRUVO-site met de grootste zorg wordt samengesteld en BRUVO streeft naar de grootst mogelijke volledigheid in het verschaffen van informatie, kan BRUVO geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist en volledig is en/of blijft. Gebruikers van de informatie en/of de publicaties op de website van BRUVO, kunnen daaraan geen rechten ontlenen. Hoewel BRUVO ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan BRUVO dat niet garanderen. De BRUVO-website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. BRUVO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door BRUVO op de site gepubliceerde informatie.

Alle rechten zijn voorbehouden

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van BRUVO wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.